بررسی دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی شیراز در مورد نحوه آموزش ترمیم های کامپوزیت خلفی

پیام:
چکیده:
مقدمه

استفاده از کامپوزیت در ترمیم دندان های خلفی به عنوان یک ترمیم موفق و ثابت شده مورد تایید قرار گرفته و همزمان با افزایش تقاضا برای دریافت این ترمیم ها، دانشکده های دندان پزشکی نیز مبحث کامپوزیت های خلفی را به دانشجویان خود آموزش می دهند؛ هرچند ارزیابی های محدودی درباره دیدگاه دانشجویان نسبت به کارآیی این آموزش ها صورت گرفته است. براین اساس، تحقیق حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی شیراز و آزاد شیراز نسبت به چگونگی آموزش کامپوزیت های خلفی انجام شد. 

مواد و روش ها:

در یک تحقیق توصیفی، 180 دانشجوی سال های 5 و 6 دندان پزشکی در این دو دانشکده، بر اساس لیست موجود و به صورت سرشماری انتخاب و با استفاده از پرسشنامه با روایی و پایایی تاییدشده ارزیابی شدند. پرسشنامه، جنبه های مختلفی از چگونگی آموزش کامپوزیت های خلفی به همراه توانایی های دانشجویان در این مبحث را شامل می شد. داده ها به صورت توصیفی ارزیابی و مقایسات آماری نیز با استفاده از آزمون های student t و chi-square برحسب دانشکده دندان پزشکی محل تحصیل یا جنس تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها:

در بیشتر موارد، دیدگاه های متوسطی درباره اکثر مباحث مرتبط با آموزش کامپوزیت های خلفی در میان دانشجویان دیده شد، هرچند 0/52 درصد و 3/48 درصد، توانایی خود در ترمیم حفرات یک سطحی و دوسطحی در دندان های خلفی با کامپوزیت را خوب ارزیابی کردند. بر اساس اعتقاد 2/41%، میزان تدریس مبحث کامپوزیت های خلفی در برنامه آموزش نظری در مقایسه با آمالگام ضعیف برآورد شد. بهداشت دهان ضعیف بیمار (5/87 درصد)، استعداد بیمار به پوسیدگی (4/79 درصد) و همکاری ضعیف بیمار حین درمان (6/70 درصد) نیز به عنوان بیش ترین موارد عدم کابرد کامپوزیت های خلفی گزارش شدند. هنگام ترمیم حفرات کلاس I و II، در 0/80% و 3/85% موارد، آمالگام به کامپوزیت ترجیح داده شده و به طور میانگین، دانشجویان 2/10 دندان خلفی یک سطحی، 9/9 دندان دوسطحی و 2/5 دندان خلفی سه سطحی را با کامپوزیت ترمیم کرده بودند. 

بحث و نتیجه گیری:

با وجود برخی نکات مثبت در آموزش کامپوزیت های خلفی، آمالگام ماده ارجح در ترمیم های خلفی صورت گرفته در این دانشکده ها بوده و نیاز به توجه جدی تر به مبحث آموزش کامپوزیت های خلفی و تلاش برای یکسان سازی آموزش ها بر اساس یک دستورالعمل واحد احساس می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2109433 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.