بررسی توان اکولوژیک مناطق روستایی حوضه آبخیز قیماس‏خان برای کاربری‏ی های کشاورزی و مرتع‏داری با استفاده از فرایند تحلیل

پیام:
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز قیماس‏خان شهرستان بناب برای کاربری‏های کشاورزی و مرتع‏داری بر اساس نظر کارشناسان شرکت تعاونی روستایی جهت دستیابی به توسعه پایدار بود. به ‏این‏ منظور، از متغیرهای شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، سنگ بستر، بافت خاک، فرسایش خاک، گروه‏های هیدرولوژیکی خاک، عمق خاک، زهکشی، شوری، حاصلخیزی، بارش، دما، تراکم پوشش گیاهی و نوع پوشش گیاهی استفاده شد، سپس به‏ منظور تعیین وزن و درجه اهمیت معیارها، پرسش‏نامه ‏هایی تهیه و میان کارشناسان کشاورزی و منابع طبیعی شرکت تعاونی روستایی حوضه آبخیز مورد مطالعه توزیع شد. درنهایت، با استفاده از مدل AHP (فرایند تحلیل سلسله‏ مراتبی) و نرم‏ افزارهای Expert Choice  و ArcGIS، به ارزیابی توان منطقه برای کاربری‏های کشاورزی و مرتع‏داری  پرداخته شد. براساس نتایج به دست‏آمده، مساحت طبقات مختلف عبارت‏اند از: طبقه مرتعداری ضعیف 611 هکتار (5/14 درصد)، طبقه مرتعداری متوسط530 هکتار (5/12 درصد)، طبقه مرتعداری خوب 399 هکتار (5/9 درصد)، طبقه کشاورزی ضعیف 5/908 هکتار (5/21 درصد)، طبقه کشاورزی متوسط 6/569 هکتار (5/13 درصد)، طبقه کشاورزی خوب 7/826 هکتار (6/19 درصد) و طبقه کشاورزی بسیار خوب 369 هکتار (7/8 درصد)؛ بنابراین، بیشتر قسمت‏های منطقه برای کشاورزی و مرتع‏داری  از توان خوبی برخوردار است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
139 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.