اثر حاکمیت شرکتی بر خلق نقدینگی بانک ها در ایران

نویسنده:
پیام:
چکیده:

هدف این مقاله آن است که با تاکید بر اندازه و سطوح نقدینگی بانک ها، رابطه بین حاکمیت شرکتی و خلق نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 95-1390 مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور، با الهام از مطالعه دیاز و همکاران (2017)، الگوی رگرسیونی تحقیق به تفکیک برای کل بانک ها، بانک ها با اندازه بزرگتر (از میانگین) و بانک ها با نقدینگی بالاتر (از میانگین) برآورد شده است. نتایج الگوی GMM نشان داد که تاثیر حاکمیت شرکتی بر خلق نقدینگی بانک ها اگرچه مثبت بوده اما معنادار نمی باشد. همچنین تاثیر حاکمیت شرکتی بر خلق نقدینگی بانکی تحت تاثیر اندازه بانک ها قرار ندارد. این در حالی است که بانک هایی که سطوح نقدینگی بالاتری دارند، نسبت به تغییرات حاکمیت شرکتی داخلی حساسند. علاوه بر آن، نتایج نشان داد که بانک هایی که از ثبات مالی بیشتری برخوردارند خلق نقدینگی بالاتری دارند. شاخص نسبت سرمایه نیز اثر منفی و معناداری بر خلق نقدینگی بانک ها دارد. به عبارت دیگر می توان گفت که فرضیه شکنندگی مالی در شبکه بانکی کشور برقرار است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
441 -452
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110427 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.