اثر ابزار مشتقه بر سرایت بازار سهام کشور های در حال توسعه

پیام:
چکیده:

بحران مالی سال 2008 ایالات متحده آمریکا موجب افزایش نوسانات بازار سهام این کشور و کشور هایی شد که از طریق کانال های مختلف با هم در ارتباط بودند. در این راستا ابزار مشتقه که یکی از ارکان اصلی بازار های مالی دنیا است، توانسته است نوسانات بازار سهام و سرایت ناشی از وقوع بحران را کاهش دهد. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه اثر منفی ابزار مشتقه بر سرایت بحران جهانی است. برای این منظور، داده های ماهانه شاخص سهام و قرارداد آتی شاخص سهام، طی دوره 2007:01 تا 2018:08 برای کشور های در حال توسعه شامل برزیل، هند، چین و روسیه جمع آوری و پردازش شده است. با لحاظ کردن ایالات متحده آمریکا به عنوان منشاء بحران، فرضیه تحقیق با استفاده از تابع کاپولا و پارامتر سرایت کندل آزمون گردیده است. نتایج تحقیق حاضر فرضیه تحقیق را تایید می کند. با توجه به نتایج این تحقیق، با بازتر شدن اقتصاد، توصیه می شود ابزار مشتقه به عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک، کاهش نوسانات و در نتیجه کاهش اثرات ویران کننده سرایت، توسعه پیدا کند. همچنین، با ارتقای اطلاعاتی سرمایه گذاران و همچنین سفته بازان می توان عمق و شدت نوسانات منتیج از بحران های بین المللی را کاهش داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
475 -494
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110429 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.