بررسی اثر متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر تقاضای استانی نان با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو

پیام:
چکیده:

در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای استانی نان با استفاده از الگوی QAIDS پرداخته شده است. در این مطالعه از متغیرهای اقتصادی اجتماعی سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار، و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شده است. متغیر مجازی وضع قانون هدفمندی یارانه ها نیز به منظور بررسی آثار این سیاست در این مطالعه استفاده گردید. در این راستا سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال درجه دو به کار گرفته شد. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش حداقل مربعات خطی تکرار شونده و بکارگیری اطلاعات بیش از 165 هزار خانوار شهری در کشور طی سالهای 1394-1386 و برای استان های مختلف تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که؛ طی سالهای مورد بررسی، نان برای تمام استان ها به جز اصفهان، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد یک کالای ضروری است. کشش های قیمتی تقاضای جبرانی و غیر جبرانی نان برای تمامی استان ها منفی و کمتر از یک بوده بنابراین برای تمامی استان ها یک کالای کم کشش است. همچنین ضرایب مربوط به بعد خانوار، تاهل سرپرست خانوار، جنس سرپرست خانوار و هدفمندی یارانه ها برای نان مثبت و معنی دار می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
525 -554
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110431 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.