مکانیسم های مولکولی و ژنتیکی سازش های فیزیولوژیک در بومیان ساکن ارتفاعات بالا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

خصوصیات فیزیولوژیک ناشی از سازش به هایپوکسی مزمن، به بومیان ساکن ارتفاعات بالا کمک می کند تا بر محدودیت های اکسیژن غلبه کنند. اثرات حفاظتی ارتفاعات بالا در مطالعات آزمایشگاهی نیز با استفاده از مدل هایپوکسی اطاقک هایپوبار تایید شده است. فاکتورهای متعددی در ارتباط با مکانیسم های مولکولی اثرات حفاظتی هایپوکسی مزمن معرفی شده اند. مطالعات انجام شده در دهه گذشته و مطالعات ژنومی اخیر، یک مبنای ژنتیکی برای سازگاری های ایجاد شده در این مناطق، بیان نمودند. همچنین مشخص شده الگوهای تغییرات ژنتیکی در میان جمعیت های اصلی ساکن در ارتفاعات بالا، متفاوت است. این مقاله، مروری بر سازش های فیزیولوژیک به هایپوکسی مزمن و مکانیسم های مولکولی و ژنتیکی آن است.

زبان:
فارسی
صفحات:
59 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110539 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!