درمان های جدید شناختی رفتاری و موج سوم برای اختلال شخصیت مرزی در ایران: یک مطالعه مرور سیستماتیک

پیام:
چکیده:
مقدمه

از میان اختلالات شخصیت، اختلال شخصیت مرزی از سخت ترین و جدی ترین اختلالات روان پزشکی است و یکی از موثرترین درمان های روانی بر بهبود علایم آن، درمان های موج سوم هستند. هدف از انجام این مطالعه، مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده در زمینه تاثیر درمان های موج سوم بر اختلال شخصیت مرزی بود.

روش بررسی

در این مرور سیستماتیک، جستجوی مقالات کارآزمایی بالینی انجام شده در ایران به زبان فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی با کلید واژه های «اختلال شخصیت مرزی»، «رفتار درمانی دیالکتیک»، «درمان پذیرش و تعهد» و «طرحواره درمانی» و همچنین معادل انگلیسی آنها انجام شد.

یافته ها

  در مجموع تعداد دوازده مقاله تمام متن، مورد بررسی نهایی قرار گرفت. پس از جستجو، غربالگری و ارزیابی، نتایج نشان داد که تمامی مطالعات به طور کلی (نمره کلی)، بیانگر تاثیر مثبت مداخلات موج سوم بر بهبود نشانه های شخصیت مرزی بودند، اما در برخی نشانه ها (مانند احساس خشم، عقاید پارانویید، احساس پوچی، روابط بین فردی، تکانشگری و...) تفاوت نتیجه وجود داشت. همچنین یافته ها نشان داد که این درمان برای گروه های خاص از جمله مبتلایان به سوء مصرف مواد و زندانیان نیز موثر بوده، اما این سودمندی در هر یک از گروه ها متفاوت بوده است.

بحث و نتیجه گیری

 مطالعات مورد بررسی در افراد مختلف، حجم نمونه کم و بافت های فرهنگی گوناگون انجام شده اند. بر طبق این یافته ها ، مداخلات درمانی موج سوم بر بهبود علایم اختلال شخصیت مرزی موثر بود، در عین حال بررسی تاثیرات آن بر برخی نشانه ها، نیازمند مطالعات بیشتر است.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
74 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2110540 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.