آنالیز حوادث بحرانی روایت شده و تدابیر مقابله ای موثر معلمان زبان انگلیسی ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حوادث بحرانی حوادثی هستند که در کلاس درس اتفاق می افتند و لازم است که معلم در مورد آن ها تامل نماید. با این وجود، برنامه های آموزش معلمان، آن ها را برای مقابله با چنین شرایطی آماده نمی کنند. با توجه به این موضوع، این تحقیق در نظر دارد حوادث بحرانی و تدابیر مقابله ای موثر معلم ها را در محیطی که انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شود، مورد مطالعه و دسته بندی قرار دهد. به همین منظور، 15 معلم زبان انگلیسی، هشت خانم و هفت آقا، از سه دانشگاه و سه آموزشگاه زبان انگلیسی در شهر اصفهان (ایران) انتخاب شدند. از آن ها خواسته شد تا حوادث بحرانی و تدابیر مقابله ای دربرخورد با آن حوادث را که به مدت یک ترم در کلاس های درس زبان انگلیسی شان اتفاق می افتاد، روایت نمایند. برای آنالیز 49 حادثه بحرانی روایت شده و تدابیر مقابله با آن ها، سه مرحله نظریه بنیادی استفاده شد. و شش دسته و 14 زیردسته مشخص گردید. نتایج این تحقیق می توانند در برنامه های آموزش معلم ها مفید باشند. با تامل درمورد حوادث بحرانی، معلم ها می توانند انعطاف پذیری خود را در مقابله با این حوادث افزایش دهتد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111246 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!