پایش تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

بررسی تغییرات سطح آب دریاچه ها به منظور حفاظت آنها به لحاظ اهمیت، ماهیت و موقعیت این مجموعه های آبی و بهعنوان یک میراث طبیعی در سال های اخیردر بین کشورها در سطح ملی و منطقهای جایگاه ویژه ای پیدا کرده ا ست . بحران خشک شدن دریاچه ارومیه با وسعتی حدود نیم میلیون هکتار به عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران، با توجه به تبعات آن، تبدیل به یک م سیله ملی شده ا ست . با توجه به تغییرات بارش و دما و رخداد خشک سالی ها و تر سالی های شدید در این حوضه و ویژگیهای مرفولوژیک آن (شیب کم سواحل) سطح تراز آن دچار نوسانات و تغییرات زیادی میشود . بطوریکه در سال های اخیر تو سعه طرحهای منابع آبی و به ویژه احداث سدهای مخزنی بر روی رودخانه های منتهی به دریاچه، تاثیر زیادی بر ورودی آب و درنهایت تراز آب آن داشته است در این تحقیق به منظور ارزیابی تغییرات مساحت دریاچه ارومیه از داده های چند زمانه ماهوارهای لند ست 7 و 8 (شامل سنجنده های +ETM و OLI) در بازه زمانی سال های 2001 تا 2012 مورد استفاده و پردازش قرار گرفت و نوسان های سطح آب دریاچه در دوره های زمانی مختلف استخراج شد . نتایج حاکی از آن است که مساحت دریاچه ارومیه از 71 6.3 .کیلومتر مربع در سال 2001 به 76 2285 کیلومتر مربع در سال 2015 سیر نزولی داشته و با افزایش در سال 2012 به 88 3705 کیلومتر مربع رسیده است نوسانات آب دریاچه نیز از سال 2001 تا 2015 حدود 32 7 .درصد کاهش و تا سال 2012 به میزان 32 38 درصد نسبت به سال 2015 افزایش یافته است

کلیدواژگان:

غییرات سطح آب، تصاویر ماهواره ای، خشکسالی، دریاچه ارومیه

زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111816 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!