مقایسه کارکردهای توجهی و حل مساله در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال شخصیت مرزی

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش مقایسه کارکردهای توجه و حل مساله در این دو اختلال است. پژوهش حاضر، در چارچوب طرح علی-مقایسه ای، و به صورت مقطعی و توصیفی انجام گرفت. کارکردهای شناختی تعداد 33 نفر فرد مبتال به اختلال شخصیت مرزی، با تعداد 13 نفر از افراد مبتال به اختلال دوقطبی نوع یک بستری در بیمارستان رازی تبریز، مورد مقایسه قرار گرفت. همه شرکت کنندگان در پژوهش به آزمون های ریون بزرگسالان، استروپ و برج هانوی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از تفاوت معنادار بین دو گروه، در کارکردهای توجه و عدم معناداری در حل مساله بود. با وجود شباهت های دو اختلال، مبتلایان در کارکردهای اجرایی متفاوت از یکدیگر عمل میکنند و اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال شخصیت مرزی دو اختلال مجزا از هم از نظر کارکردهای اجرایی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
233 -243
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111942 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.