تاثیر توامان شکاف و جسم شناور بر آبشستگی اطراف پایه پل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پدیده آبشستگی پایه پل، یکی از موضوعات مهم در زمینه هیدرولیک پل ها و مهندسی رودخانه می باشد. به همین دلیل، بررسی این پدیده تحت شرایط مختلف به منظور تخمین حداکثر عمق فرسایش پایه و کاهش خطر آبشستگی و تخریب پل، امری ضروری می باشد. هدف این تحقیق بررسی اثر همزمان حضور شکاف و اجسام شناور بر آبشستگی اطراف پایه پل است. بر این اساس، نتایج مربوط به آزمایش های مختلف پایه پل در شرایط آب زلال ارایه گردیده است. نتایج نشان داد که هر چند استفاده از شکاف می تواند به تنهایی باعث کاهش 20% عمق آبشستگی شود اما تجمع اجسام شناور این مقدار را تا 15% کاهش می دهد. همچنین اجسام شناور باعث می شوند در حالت بدون شکاف عمق آبشستگی تا 6/17% در مقایسه با حالت بدون تجمع اجسام شناور افزایش یابد. این نتایج نشان می دهد که تجمع اجسام شناور می تواند تاثیر شکاف در کاهش آبشستگی اطراف پایه را خنثی نموده که نیازمند توجه جدی در مرحله طراحی و همچنین انجام آزمایش های بیشتر به منظور بررسی این مساله تحت شرایط مختلف می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
99 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2111959 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!