شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی و پیشران‏ های موثر در مدیریت یکپارچه منابع آب ‏بر مبنای رویکرد آینده ‏پژوهی (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

پیام:
چکیده:

سیستم‏ منابع آبی تحت تاثیر عوامل متعددی است که این عوامل می‏توانند در یک محیط جغرافیایی خاص یا در فضای گسترده ‏تری تاثیر‏گذار باشند. گاه این تاثیر‏گذاری به گونه ای است که شرایط دستیابی به منابع آب سالم را با مشکلات گسترده‏ای روبه رو ساخته و کارایی برنامه‏ ریزی و مدیریت منابع آبی را به چالش کشانده است. هدف از برنامه‏ ریزی و مدیریت منابع آب، انطباق هر چه بیشتر تقاضای سیستم‏های اجتماعی- اقتصادی آب با عرضه آب از طریق کنترل و مدیریت اداری و بدون آسیب رساندن به پایداری اکوسیستم است. این امر می‏تواند با شناسایی عوامل کلیدی و اثرگذار چه از سوی عرضه آب و نیز از سوی تقاضای مصرفی بخش‏ های مختلف جامعه میسر شود. از این‏رو، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا بر مبنای دیدگاه مدیریت یکپارچه منابع آبی، متغیرهای کلیدی و پیشران‏های اثرگذار در آینده منابع آب شهرستان تبریز در افق 1420 شناسایی شده و در نهایت راهبردهای سیاستی مناسب اعمال شود. بر این اساس، 46 عامل اولیه زیر نظر گروه خبرگان و با استفاده از روش مرور منابع و دلفی شناسایی شد. در ادامه، به منظور تعیین عوامل کلیدی در این سیستم با استفاده از ماتریس تاثیرات متقاطع 15 عامل معرفی شد. یافته‏ های نهایی نشان می دهد عوامل زیست‏ محیطی و اقتصادی بیشترین سهم را به عنوان متغیرهای اصلی در این مجموعه دارند و تاثیر بیشتری بر آینده منابع آبی خواهند داشت و انتظار می‏رود پیشران سازنده منابع آبی شهرستان از بین مولفه‏ های زیست‏ محیطی و اقتصادی باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -76
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112379 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.