بررسی شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه بروز قصور و تخلفات پزشکی و به دنبال آن شکایت و دادخواهی بیماران و سر انجام درخواست غرامت از سوی ایشان، پزشکان و جامعه ی پزشکی را با بحرانی فزاینده روبرو ساخته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی جوانب مختلف شکایت از جراحی های زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس طی سال های 1385 تا 1392 می باشد.

روش کار

در یک بررسی گذشته نگر، با هدف تعیین هفت ساله شکایات مربوط به جراحی زیبایی ناحیه صورت ارجاع شده به پزشکی قانونی استان فارس تمامی پرونده های شکایت با موضوع تخلف در زمینه جراحی های زیبایی صورت طی سال های 1385 تا 1392 بررسی شدند.

نتایج

در این مطالعه، تعداد شاکیان از نظر جنسیت بین مرد (5/34%) و زن (5/65%) و همچنین از نظر وضعیت تاهل نیز تفاوت زیادی میان افراد متاهل (4/36%) و افراد مجرد (5/54%) در میزان شکایت دیده می شود. بیشترین افراد متشاکی متخصصین (4/57 %) بودند و پس از آن تحصیلات فوق تخصص با  فراوانی 8/27 % و پزشک عمومی با فراوانی13% سایر متشاکیان پرونده ها را تشکیل می دادند. از نظر نوع تخصص افراد متشاکی، بیشترین فراوانی مربوط به 28 نفر (9/50%) متخصصین گوش و حلق و بینی  می باشد و پس از آن 16 نفر متخصص جراحی پلاستیک (1/29%) و پزشک عمومی (7/12%) دارای بیشترین فراوانی بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
8 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112836 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.