فراوانی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری پرفشاری خون در افراد 30 سال به بالا: یک مطالعه مقطعی در جمعیت شهری

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری پرفشاری خون یکی از مشکلات مهم سلامت عمومی در جهان است. فقدان کنترل بیماری با عوارضی چون سکته قلبی،  سکته مغزی و نارسایی کلیه همراه است. هدف این مطالعه تعیین فراوانی مطلع بودن، و کنترل و درمان بیماری در جهرم بود.

روش کار

این مطالعه مقطعی در شهر جهرم بر روی 1000 نفر ایرانی 30 سال به بالای شهر جهرم که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده بودن، انجام شد. 891 نفر مراجعه و تحت بررسی قرار گرفتند. افرادی که فشار خون سیستول و یا دیاستول مساوی و یا بیشتر از 90/140 میلی متر جیوه داشته و یا داروهای کاهنده فشاری خون استفاده می کردند در گروه پرفشاری خون قرار گرفتند. بیمارانی که تحت درمان دارویی بودند و فشار خون آنها کمتر از mmHg 90/140 بود به عنوان کنترل شده در نظر گرفته شدند.

نتایج

از 315 بیمار مبتلا به پرفشاری خون، 9/47 درصد از بیماری خود مطلع و 4/39% تحت درمان بودند و 2/16% فشار خون کنترل شده ای داشتند. در 3/36% از بیماران تحت درمان، فشار خون در وضعیت کنترل شده ای بود. در مدل تطبیق شده، ابتلا به دیابت قندی و سن بالاتر با مطلع بودن و همچنین سن بالاتر با درمان شدن ارتباط مثبت و معنی داری داشت.  

نتیجه گیری

  در جمعیت تحت بررسی مطلع بودن، تحت درمان و کنترل بیماری از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2112841 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.