بررسی بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان

پیام:
چکیده:

مفاهیم آب مجازی و بهره وری آب به عنوان ابزارهای مدیریتی موثر در تحلیل مسایل مرتبط با مدیریت منابع آب مطرح هستند. این پژوهش، به منظور استفاده از شاخص های بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در مدیریت منابع آب در حوضه تلوار استان کردستان انجام شد. در این راستا، داده های هواشناسی و اقلیم، منابع آب، کشاورزی، آبیاری و مدیریتی حوزه آبخیز جمع آوری شد. سطح زیرکشت محصولات آبی در حوضه شناسایی و درصد کشت آن ها مشخص شد. اطلاعات مربوط به رشد این محصولات، تولید ماده خشک و میزان آب مصرفی آن ها با استفاده از نرم افزار CROPWAT و اندازه گیری های میدانی محاسبه شد. با استفاده از نتایج تحلیل این داده ها، شاخص های مدیریتی از جمله بهره وری فیزیکی و بهره وری اقتصادی محصولات محاسبه شد. نتایج نشان داد که پنج محصول گندم، سیب زمینی، جو، یونجه و شبدر بیش از 93 درصد سطح اراضی آبی حوضه را تشکیل می دهند. محصول سیب زمینی دارای بهره وری فیزیکی بالا به میزان 3.46 و محصول گندم کمترین بهره وری فیزیکی به میزان 0.43 کیلوگرم بر متر مکعب را دارا است. با وجود عملکرد فیزیکی پایین گندم، بخش زیادی از آب مصرفی در محصول گندم، آب سبز است. حال آن که سیب زمینی کمترین مقدار آب سبز را مصرف می کند. همچنین، از لحاظ بهره وری اقتصادی محصولات گندم، جو و سیب زمینی بیشترین سود خالص اقتصادی را دارند و میزان سطح اراضی تحت کشت تطابق مناسبی با بهره وری اقتصادی دارد. نتایج این پژوهش می تواند به مدیریت صحیح و متناسب با منابع آب موجود در حوضه منجر شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
481 -491
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113806 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.