اثر نوآوری فناوری در عملکرد گوسفندان شیری در اسپانیا

پیام:
چکیده:

هدف این پژوهش ارزیابی رابطه بین نوآوری فناوری و نتایج دامداری گوسفند بر مبنای روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در سامانه گوسفند شیری در مرکز اسپانیاست. تحلیل SEM با داشتن تفاوت از مدل های چند-صفته رایج، برآورد روابط بالقوه علی در میان نتایج (outcomes) را مقدور می سازد و می تواند اثرها را به گونه ای موثر از هم تمیز دهد. در این پژوهش، از اطلاعات 157 دامداری گوسفند شیرده درمنطقه Castilla La Mancha  استفاده شد. پرسشنامه های مورد استفاده شامل 38 فناوری نوآورانه و 188 سوال در مورد داده های بهره دهی، اقتصادی و اجتماعی بود. برای درک این مطلب که نوآوری فناوری چگونه برساختار تولیدی و عملکرد دامداری اثر میگذارد چهار فرضیه فرموله شد. نتایج به دست آمده از تحلیل SEM، رابطه ای مثبت بین شاخص های فناوری و ساختار، بهره دهی و نتایج اقتصادی دامداری نشان داد. متغییر اتخاذ فناوری را می توان به عنوان سنجه ای قابل پیش بینی از ساختار، بهره دهی و عملکرد اقتصادی قلمداد کرد. فناوری با ساختار تولیدی همراه است. فارغ از اندازه مزرعه دامداری گوسفند، استفاده درست و مناسب از دامداری های گوسفند شیری، آنها را در مسیر بازده های اقتصادی رو به افزایش قرار میدهد. روش تحلیل SEM از داده های مشاهداتی در زمینه سامانه گوسفند شیری چنین اشارت دارد که ساختار بهینه تنها یک مورد نیست. مدل ایجاد شده در این پژوهش شامل ابزاری است با مصارف مفید برای تصمیم گیری زیرا پیش بینی اثر فناوری ها روی نتایج نهایی را پیش از اقدام مقدور می سازد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
597 -610
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113907 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.