توزیع توان ماشین الات مزارع در ایران: مدل های تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تحلیل فراگیر داده ها با محدودیت وزنی (WR-DEA)

پیام:
چکیده:

اختصاص تراکتور و ماشین های کشاورزی به مناطقی با خصوصیات متفاوت در کشور ایران همواره یک چالش بوده است. این پژوهش با هدف توسعه یک مدل بهینه برای توزیع ماشین های کشاورزی در سراسر کشور انجام شد. ضریب جینی برای ارزیابی اینکه آیا توزیع کنونی تراکتور در کشور درست است یا خیر مورد استفاده قرار گرفت. این ضریب نشان داد که وضعیت کنونی توزیع تراکتور نامناسب است زیرا هیچ همبستگی بین ضریب جینی با توان ماشینی توزیع شده یا سطح مزارع وجود ندارد. بنابراین دو روش برای توسعه الگوی مناسب توزیع ماشین های کشاورزی استفاده شد: تحلیل فرآیند سلسله مراتبی فازی (FAHP) و تحلیل فراگیر داده ها با محدودیت وزنی (WR-DEA). یک طبقه بندی کمی برای نشان دادن اینکه چقدر توان ماشینی باید به هر استان فرستاده شود تعریف گردید. خروجی هر دو مدل FAHP و WR-DEA نشان داد که 3 و 9 استان به ترتیب " به توان بسیار بیشتر" و "توان بیشتر" نیاز دارند، در حالی که 4 استان "مطلقا به هیچ توان اضافی" نیاز ندارند و 3 استان در "حال حاضر مناسب" هستند. آنالیز حساسیت نشان داد که هیچ کدام از مدل های توسعه داده شده به وزن های تعریف شده توسط گروه متخصصان حساس نبودند. شباهت نتایج حاصل شده از دو مدل تاکید می کند که الگوی توزیع ماشین های کشاورزی قابل اعتماد بوده و می تواند در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
639 -952
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113910 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.