شناسایی میکرو آر ان ای های جدید و محافظت شده در توالی های برچسب دار و نشان دار شده مرغ (Gallus gallus)

پیام:
چکیده:

میکرو آر ان ای ها و سایر آر ان های غیر کد کننده کوچک نقش مهمی در تنظیم بیان ژن ها چه در مرحله پس از رونویسی و چه در مرحله ترجمه آر ان ای پیامبر در یوکاریوت هابازی می کنند. در این مطالعه، 192020 از EST های جوجه برای یافتن میکرو آر ان ای ها تجزیه شدند. تعداد 21298 میکرو آر ان ای شناخته شده در این تجزیه شناسایی شدند که مربوط به 114 گونه از جانوران هستند. تعداد 60 کاندید میکرو آر ان ای احتمالی شناسایی شدند در نتیجه چهار میکرو آر ان ای جدید در بین این کاندید ها معرفی شدند که شامل: gga-miR-92a، gga-miR2438، gga-miR-2970-5p و gga-miR-2970-3p بودند. این میکرو آر ان ای های جدید متعلق به خانواده های miR-92، miR-2438و miR-2970 هستند. ژن های هدف این میکرو آر ان ای ها نیز پیش بینی گردید به طوری که 678، 422،171 و 110 ژن هدف به ترتیب برای gga-miR-92a، gga-miR2438، gga-miR-2970-5p و gga-miR-2970-3p پیدا شد. بسیاری از این ژن های هدف در فرآیندهای زیستی مختلف مانند سیستم ایمنی، تنظیم بیوسنتز cAMP، تنظیم فعالیت سیکلاز و لیاز نقش داشتند. تجزیه فیلوژنتیکی gga-miR-92a و gga-miR-2970 نشان داد که ارتباط نزدیکی میان جوجه و Taeniopygia guttata وجود دارد در حالی که gga-miR-2438 شباهت بسیار زیادی با bta-miR-2438 در Bos Taurus دارد. مطالعه حاضر برای اولین بار جهت جستجوی میکرو آر ان ای ها در داده های EST جوجه انجام شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
667 -678
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113912 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.