میکروذرات ایجاد شده با روش الکترواسپری با استفاده از بسپارهای ایزوله پروتئین آب پنیر و کمپلکس بتا سیکلودکسترین

پیام:
چکیده:

در این مطالعه از پتانسیل روش الکترواسپری برای درونپوشانی کورکومین در بسپارهای ایزوله پروتیین آب پنیر و ترکیب ایزوله پروتیین آب پنیر/ بتاسیکلودکسترین استفاده شد. ذرات درونپوشانی شده از لحاظ فیزیکوشیمیایی و نحوه رهایش مورد بررسی قرار گرفت. در غلظت ایزوله پروتیین آب پنیر 25%، ذرات یکنواخت تری شکل گرفت و بیشتر این ذرات کمتر از 7/0 میکرومتر قطر داشتند. کارایی درونپوشانی کورکومین در ایزوله پروتیین آب پنیر و ایزوله پروتیین آب پنیر/ بتاسیکلودکسترین به ترتیب 4/45 % و 6/53 % اندازه گیری شد. گرماسنجی افتراقی و آنالیز توزین حرارتی ذرات درونپوشانی شده نشان داد این دو بسپار توانایی افزایش مقاومت حرارتی کورکومین را ندارند. کورکومین درونپوشانی شده پایداری بالاتری از حالت خالص کورکومین در شرایط اسیدی و قلیایی از خود نشان داد و رهایش کورکومین در حالت درونپوشانی شده در محلول بافر فسفات (4/7 pH,)پس از مدت 7 ساعت به میزان 40 % اندازه گیری شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
709 -722
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113915 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.