اثرات عصاره های گیاهی روی بیماری های گیاهی،کنه عنکبوتی دو نقطه ای، و علف های هرز

پیام:
چکیده:

در این پژوهش اثرات کنترل کننده عصاره های مختلف گیاهی که از 38 محصول کشاورزی به دست آمده بود بر علیه بلاست برنج (Pyricularia oryzae) بررسی شد. همچنین، نرخ بازدارندگی (inhibition rate) سه عصاره گیاهی منتخب برای دیگر بیمارگرهای گیاهی، کنه عنکبوتی دو نقطه ای، و علف های هرز ارزیابی شد. در شرایط درون شیشه ای، عصاره به دست آمده با عصاره گیری توسط 3% اتانول از ریشه Rheum palmatum اثر بازدارندگی کاملی روی بلاست برنج داشت، در حالیکه که بازدارندگی از این مرض در مورد عصاره گیری با اتانول 10% از غده پیاز(Allium cepa) و برگ سوزنی کاج (Pinus densiflora) به ترتیب 97% و 77% بود. افزون بر این، زیست سنجی گیاهچه آشکار ساخت که صدمات بلاست برنج به دو کولتیوار برنج (Ilmibyeo و Hopyeongbyeo) در واکنش به تیمار کردن بوته ها با عصاره به دست آمده از عصاره گیری با 5% و 10% اتانول ریشه Rheum palmatum ،غده پیاز(Allium cepa)، و برگ سوزنی کاج (Pinus densiflora) به ترتیب 71-40%، 63-29% و 63-23% در مقایسه با شاهد تیمار-نشده کاهش یافت. عصاره انتخابی ازR. palmatum ، بیماری های گیاهی ناشی ازPhytophthora capsici، Bortytis cinerea، Rhizoctonia solani و سفیدک پودری خیار (Sphaerotheca fuliginea) را هم کنترل کرد. عصاره های R. palmatum در 10% موجب کاهش اثر کنه عنکبوتی دو نقطه ای در حد 46% در مقایسه با شاهد شد. نیز، اثر بازدارندگی عصاره 10% ی ریشه Rheum palmatum ،غده پیاز(Allium cepa)، و برگ سوزنی کاج (Pinus densiflora) روی یک علف هرز برگ پهن به نام Quamoclit coccinea Moench و یک علف هرزعلفی به نام Echinochloa oryzicola بین 55-46% بود. به این قرار، عصاره های گیاهی منتخب در این پژوهش را می توان برای کنترل بیماری های گیاهی و علف های هرز در مزارعی که کشت و کار به صورت ارگانیک است استفاده کرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
759 -773
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113919 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.