ویژگی ساختار ژنتیکی Aegilops tauschii از جوامع جغرافیایی مختلف و خاستگاه جمعیت چینی آن

پیام:
چکیده:

اجداد دیپلوییدی گندم معمولی Aegilops tauschii  به عنوان منبعی ژنتیکی برای بهبود ژنتیکی گندم استفاده می شود. در این پژوهش، نمایه (شاخص) تمایز های ژنتیکی بین گروه های Yellow River (شامل Shaanxi و Henan) و Xinjiang  در حد 322/0 و 377/0 بود و به روشنی بیشتر از تفاوت بین گروه اولی و گروه های آسیا مرکزی در حد 2310/ و289/0 بود. در عین حال، فواصل ژنتیکی بین Yellow River (شامل Shaanxi و Henan) و Xinjiang  (برابر285/0 و 329/0) در مقایسه با فواصل بین گروه اول با گروه های آسیای مرکزی (برابر 283/0 و 321/0) فواصل بیشتری را نشان میدهد. این نتایج آشکار می سازد که ساختار ژنتیکی Yellow River  و گروه های آسیای مرکزی در مقایسه با گروه Xinjiang  شباهت بیشتری به هم داشتند. شجره تبارزایی (phylogenetic tree) نشان می دهد که Ae. tauschii   در گروه Yellow River و بخشی از آن در گروه آسیای مرکزی در وحله نخست تجمع یافته تا زیرگروه(subset) باشند. سپس، این زیرگروه و گروه Xinjiang  در یک هم نیا (clade) طبقه بندی می شود که می توان آن را به جوامع آسیای مرکزی و خاورمیانه منصوب کرد. این امر چنین اشارت دارد که Ae. tauschii  در گروه Yellow River  با بخشی از آن در آسیای مرکزی رابطه نزدیکتری در مقایسه با Xinjiang  دارد. یافته های ما روشن می سازد که Ae. tauschii   در گروه Yellow River  احتمالا به طور مستقیم ازیک/یا چند تیپ از آسیای مرکزی مانند تیپ های ترکمنستان، پاکستان و افغانستان نشات گرفته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
851 -862
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113926 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.