شناسایی توالی موتیف های ویژه ژنوم در α-Gliadins و نمونه های ثبت شده گندم با اپی توپ های بیماری سلیاک

پیام:
چکیده:

در میان Gliadin ها، α-Gliadins به خاطر حضور اپی توپ های سمی، پروتیین های فعال ومهمی در شروع بیماری سلیاک در افراد بشر هستند. در این پژوهش، مجموعه ای شامل 177 توالی ژنی   α-Gliadin و پروتیین های متناظر آن ها تجزیه شد. در نتیجه، 20 نمونه ثبت شده هگزاپلویدی شامل 1، 14، و 5، به ترتیب نماینده ژنوم A، B، و D بدون CD-epitopes  های سالم و دست نخورده در  α-Gliadin شناسایی شد. سپس، 22 و 13 موتیف حفاظت شده (conserved motifs) به ترتیب در دامنه های غیر تکراریNR1 و NR2 از α-Gliadin، همه توالی های آمینو اسیدهای رمز گذاری شده با ژنوم A در دیپلوید ها و هگزاپلوید ها را تمایز یابی کردند. بیشتر توالی آمینو اسیدهای رمز گذاری شده با ژنوم D (70 تا از 75 هگزا پلوید و 13 تا از 16 دیپلوید) با 22 موتیف آمینواسید قابل شناسایی بود. مشاهدات حاکی از تغییرات زیاد و تعداد کمترCD-epitopes  های سالم و دست نخورده در  α-Gliadin مربوط به ژنوم B بود. در مقایسه با دیپلوید ها، طول تکرار(repeat length) دامنه تکرار شونده QII پلیگلوتامین ژنوم B درهگزا پلوید ها کمتر بود و این امر به ازدست رفتن بقایایQ در طی تکامل گندم هگزا پلوید اشارت داشت. از این اطلاعات می توان در تخصیص هر توالی α-Gliadin روی ژنوم های A، B، و D و شناسایی نمونه های ثبت شده گندم با CD-epitopes کمتر بهره جست. نتایجی که در اینجا ارایه شده می تواند برای برنامه های اصلاح و بهبود گندم با هدف مدیریت کردن بیماری سلیاک در افراد بشر مفید باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
863 -874
لینک کوتاه:
magiran.com/p2113927 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.