پتانسیل کارست زایی در سنگهای کربناته (مورد مطالعاتی سازند آسماری، جنوب غرب ایران)

پیام:
چکیده:

از آنجایی که تمام سازه های مهندسی در ارتباط مستقیم با زمین هستند بنابراین لازم است که خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه این سازه ها مورد بررسی قرار گیرد. سازه های آبی از جمله این سازه ها هستند که به علت حضور آب و واکنش بین آب و زمین اهمیت این مطالعات بیشتر می شود. سازه های آبی بنا شده بر روی سنگهای انحلال پذیر ممکن است با گسترش و توسعه درز و شکافها و ایجاد کارست در معرض خطر قرار گیرند. در این نوشتار سعی شده است پتانسیل انحلال و کارست زایی سنگ آهک در سرعت آب و دمای متفاوت، با توجه به اندازه اولیه درزه ها بررسی شود. روش ارزیابی بر اساس کارهای آزمایشگاهی و روی نمونه هایی از مغزه سنگهای سازند آسماری، در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. تحقیقات نشان می دهد عوامل مختلفی در چگونگی رفتار درزه ها در مقابل جریان آب تاثیر دارند که می-توان به میزان بازشدگی اولیه درزه ها، سرعت جریان، دما، اسیدیته و... اشاره کرد. در این تحقیق سرعت انحلال درزه ها در مقابل جریان آب با بازشدگی های متفاوت و در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمایشات نشان دهنده رابطه مستقیم بین کاهش دما و افزایش میزان انحلال و رابطه غیر مستقیم بین افزایش میزان بازشدگی و اندازه اولیه دهانه درزه می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد بازشدن و بسته شدن درزه در مقابل عبور جریان آب با شرایط یکسان تحت تاثیر سرعت آب و میزان بازشدگی آنها می باشد بطوریکه درزه با بازشدگی 3/0 میلیمتر در سرعت بالا بازشدگی و در سرعت پایین پرشدگی نشان می دهد. 

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
132 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2114152 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.