تحلیل تاثیر میزان نیروی پیش کشش پیچ بر رفتار اتصال ترکیبی چسبی-مکانیکی کامپوزیتی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله به بررسی تاثیرگذاری میزان نیروی پیش کشش وارد بر پیچ و گشتاور پیچشی ناشی از آن بر رفتار اتصالات ترکیبی چسبی و پیچی با قطعات کامپوزیتی لایه ای پرداخته شده است. بدین منظور با بهره گیری از نرم افزار اجزا محدود انسیس اتصال ترکیبی تک لبه کامپوزیتی به صورت سه بعدی شبیه سازی گردید. در ابتدا جهت انتخاب تعداد المان مناسب رفتار همگرایی اتصال انتخابی بررسی گردید. سپس در تحلیل های مختلف و با تغییر در مقدار نیروی پیش کشش پیچ و دنبال آن تغییر در گشتاور پیچشی وارد بر پیچ، تاثیر گذاری آن بر مولفه های تنشی پیچ و مهره، لایه های کامپوزیتی و لایه چسب و به دنبال آن بر چگونگی گسیختگی اتصال مورد بررسی قرار گرفت. با مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با تحقیقات انجام گرفته توسط سایر محققین، اعتبارسنجی روش شبیه سازی ارایه شده مورد تایید قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این می باشد که افزایش نیروی پیش کشش تا زمانی که گسیختگی در پیچ و مهره رخ ندهد، موجب افزایش ظرفیت تحمل بار می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2115102 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!