بررسی کارایی سیاست های ساماندهی بی خانمان ها در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقاله حاضر می کوشد تا کارایی سیاست های مبارزه با بی خانمانی را نشان دهد و از آنجا که مراکز معدودی ذیل قانون مبارزه با بی خانمانی تشکیل شده است، روش پژوهش  مطالعه موردی یکی از مراکز بی خانمانی است. مطالعه عمیق اسناد و آمارهای این مرکز در کنار متون قانونی موجود نشان می دهد که سیاست های روشنی در زمینه مبارزه با بی خانمانی وجود ندارد و سیاست های موجود نیز نمی توانند به ساماندهی افراد بی خانمان بینجامند. به علاوه نگاه موجود به بی خانمانی نگاه ریشه ای و درستی نیست، چرخه مبارزه با بی خانمانی به درستی ترسیم نشده است و نهادهای دخیل مشارکت خوبی ندارند؛ ازاین رو، افراد بی خانمان در یک چرخه بی ثمر تکرار می شوند. با توجه به روند روبه رشد بی خانمانی در کشور برای موفقیت در مبارزه با بی خانمانی لازم است جنبه های مختلف بی خانمانی مطالعه و تجارب موفق کشورهای دیگر نیز ملاحظه شود و بر اساس نتایج مطالعات سیاست گذاری در سطح کلان صورت گیرد، به نحوی که مراحل و حلقه های مبارزه با بی خانمانی و وظایف نهادهای مختلف و منابع لازم برای انجام وظایف و فرآیند نظارت بر آنها به درستی و روشنی تعریف گردد. در انتها چارچوبی برای تنظیم چرخه مبارزه با بی خانمانی معرفی شده است که در سیاستگذاری کلان می توان از آن استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
84 تا 107
لینک کوتاه:
magiran.com/p2115742 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!