تعلیمیه التعدی بین إشکالیاتها للطلاب الناطقین بالفارسیه والحلول المقترحه

پیام:
چکیده:
تعد تعلیمیه اللغه من اهم القضایا فی اللسانیات التداولیه المعاصره ولا تزال کثیر من القضایا عالقا بهذا الخصوص ما یعانی منه الاساتذه والطلاب فی تعلیم اللغه العربیه وآدابها وتعتبر قضیه التعدی واللزوم للافعال ومعرفتها من الإشکالیات الشایعه فی تعلیم القواعد الصرفیه والنحویه وتبرز الإشکالیه فی حصص التعبیر بشقیه الشفهی والکتابی فقامت هذه الدراسه بطریقه وصفیه تحلیلیه برصد ملامح هذه الظاهره والاسباب التی ادت إلی عدم إکتساب الطلبه (الطلاب) الناطقین بالفارسیه هذه المهاره کما قدمت الدراسه حلولا فی تجاوز هذه الإشکإلیات ومن اهم الإشکإلیات فی تعلیمیه التعدی فی العربیه، عدم إکساب الطلاب معانی الابواب المزیده وثناییه الدلاله فی تعدیه الفعل ولزومه ودور حرکه عین الفعل فی دلاله الفعل. ومن الحلول المقترحه بهذا الخصوص استخدام طریقه التعلیم الخرایط (خرایط المفاهیم) والترکیز علی تعدد الدلالات للافعال واستخدام المعاجم التخصصیه المعاصره ونزع الفکره الوحدانیه للدلاله.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
49 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117251 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.