اولویت بندی روش های آموزشی ترویجی مورد استفاده در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی: کاربرد روش PROMETHEE

پیام:
چکیده:
این تحقیق، به بررسی تاثیر روش های مختلف آموزشی ترویجی در برنامه های سازگاری با تغییر پذیری های اقلیمی پرداخته است. برای این منظور روش های آموزشی ترویجی انفرادی، گروهی و انبوهی مشتمل بر 26 گزینه با شش معیار اثربخشی، کارآیی، پذیرش، مشارکت، تناسب جنسیتی و سودمندی و 12 ریز معیار با روش و فن تصمیم گیری چند معیاره پرامتی (PROMETHEE) مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از کارشناسان آموزش و ترویج ستاد مرکزی وزارت جهاد کشاورزی (6 تن)، کارشناسان آموزش و ترویج سازمان جهاد کشاورزی (10 تن) و کشاورزان (10 تن) استان فارس انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخت بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های رتبه بندی جزیی و کامل با استفاده از نرم افزار پرامتی بهره گرفته شد. بنا بر یافته های حاصل از AHP، ریز معیار سودمندی در تغییر رفتار کشاورزان دارای بیش ترین درصد وزنی و اهمیت است. هم چنین نتایج رتبه بندی روش های آموزشی ترویجی نشان داد که از نظر کشاورزان و کارشناسان کشاورزی از میان روش های انفرادی دیدار با کشاورزان برتر و دیدار با کارشناسان و مروجان رتبه های بالاتری داشته اند. هم چنین از میان روش های آموزشی ترویجی گروهی، برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی از شیوه های موثر آموزشی-ترویجی در بهبود سازگاری با تغییر پذیری های اقلیم بوده اند. افزون بر این، رسانه های انبوهی به ویژه رادیو و تلویزیون موثرترین روش از میان روش های آموزش انبوهی در آموزش روش های سازگاری بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117712 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.