تاثیر عناصر تشکیل دهنده فانتوم بر محاسبات دز در پروتون تراپی سرطان کبد

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

از آنجا که در بسیاری از کارهای شبیه سازی، از یک فانتوم ساده آب و همچنین گهگاه از فانتوم بافت نرم در محاسبات دزیمتری استفاده می شود، این مطالعه به بررسی تفاوت های بین دو فانتوم ذکرشده با فانتوم متشکل از مواد و عناصر واقعی کبد، در پروتون تراپی سرطان کبد پرداخته است. 

مواد و روش ها

سه فانتوم با عناصر متفاوت برای کبد، شامل آب، بافت نرم و فانتوم شامل عناصر اصلی کبد در نظر گرفته شد. توموری کروی شکل به شعاع دو سانتی متر در کبد در نظر گرفته شده و قله براگ پهن شده جهت پوشاندن کل تومور برای سه فانتوم ذکرشده محاسبه شد. شیوه توزیع دز و نسبت دز تخلیه شده در تومور و اندام های اطراف آن با استفاده از کد مونت کارلوی MCNPX محاسبه شد.

ملاحظات اخلاقی

در این مورد قبلا مکاتبات انجام شده است. با توجه به شبیه سازی بودن مطالعه، نیازی به کد اخلاق وجود نداشت.

یافته ها

نتایج نشان دادند برای بافت نرم و بافت اصلی کبد، قله های براگ در بازه انرژی MeV 120 MeV - 90 و برای فانتوم آب بازه MeV 116 MeV - 88 محدوده تومور را می پوشاند. تفاوت مکان تخلیه دز برای فانتوم آب در هر انرژی نسبت به دو فانتوم دیگر به صورت تقریبی 5/4 میلی متر در هر نقطه است. پارامترهای ارزیابی دز طبق گزارش کمیسیون بین المللی واحدهای تابش (ICRU) به دست آمدند که تفاوت چندانی بین نتایج دیده نشد. توزیع دز در تومور و اندام های اطراف آن نشان می دهند برای هر سه فانتوم، توزیع دز اطراف تومور بسیار ناچیز است.

نتیجه گیری

نتایج نشان می دهند استفاده از فانتوم بافت نرم نتایج قابل قبول تری برای شبیه سازی درمان نسبت به فانتوم آب برای جایگزینی بافت واقعی کبد دارد و در طراحی درمان باید بیشترین تلاش برای استفاده از فانتوم های واقعی تر باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
274 -287
لینک کوتاه:
magiran.com/p2117933 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.