ارائه مدل سبدی چهاربعدی مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

اکثر مدل های مدیریت تامین فقط مختص محصولات فیزیکی بوده و تعداد اندکی از آنها برای تامین اقلام خدماتی و به طور خاص، برای صنعت اپراتوری تلفن همراه ارایه شده اند. این مقاله با هدف مطرح نمودن ابعاد، پارامترها و شاخص های یک مدل سبدی چند بعدی برای مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه ارایه شده است.

 روش شناسی: 

با ترکیب سه مدل سبدی مدیریت تامین پایه ای مطرح در ادبیات موضوع و علاوه بر آن، اضافه نمودن یک بعد جدید از طریق انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان، یک مدل چهار بعدی بازتابی رابطه ای چند سطحی برای مدیریت تامین اقلام خدماتی اپراتورهای تلفن همراه ارایه شده است. مدل حاضر با روش دلفی فازی در سطح خبرگان صنعت اپراتوری تلفن همراه ساخته شده و نیکویی برازش آن با استفاده از تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است.

یافته ها

با به کار گیری مدل ساخته شده در شرکت همراه اول، 50 مورد از اقلام خدماتی تامین شده توسط این شرکت، در 16 گروه طبقه بندی شده و برای هریک از گروه ها، براساس پیشنهادات موجود در ادبیات موضوع همراه با بهره گیری از تکنیک گروه متمرکز، اقدامات راهبردی تامین مقتضی پیشنهاد شده اند.

نتیجه گیری

مدل مستخرج از تحقیق حاضر، از چهار بعد: اهمیت استراتژیک خدمت، ریسک بازار تامین، میزان دست بسته بودن خریدار و سرعت نوآوری در فن آوری تشکیل می شود که مجموعا دارای 11 مولفه و 33 شاخص است. کلیه خدمات تامین شده توسط اپراتورهای تلفن همراه قابل دسته بندی در 16 خوشه مرتبط با چهار بعد مدل هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2118440 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.