استفاده از پلی اتیلن گلایکول به عنوان ماده تغییر فاز دهنده و پره جهت خنک کاری سلول های فتوولتائیک از نوع کریستالی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه استفاده از منابع تجدیدپذیر، جزء روش های جذاب در تولید الکتریسیته محسوب می شود. فناوری فتوولتاییک، یکی از این روش ها در تولید برق است. در روزهای گرم سال که بیش ترین میزان تابش خورشید در دسترس است، به دلیل بالا رفتن دما، بازدهی سلولها کاهش می یابد. در این مقاله، به منظور کاهش دمای سلول های فتوولتاییک، استفاده از پلی اتیلن گلایکول 600 به عنوان ماده تغییر فاز دهنده مورد مطالعه قرار گرفته است. پس، به منظور انتقال بهتر حرارت از سطح پنل و افزایش نرخ ذوب ماده، نصب پره نیز مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج، نشان دهنده تاثیر مثبت وجود پره بر کنترل دمای پنل فتوولتاییک است. بر اساس نمودارهای ترسیم شده می توان دریافت که پنل حاوی ماده تغییر فاز دهنده، درحدود 80 دقیقه انتهایی آزمایش، دمای یکسانی با پنل عادی داشته است و پنل حاوی ماده تغییر فاز دهنده و پره، حتی در انتهای آزمایش نیز اختلاف دمای حدود 9 درجه سانتیگراد را نسبت به پنل عادی حفظ کرده بود. به علاوه، بیشینه ی اختلاف بازدهی بین پنل حاوی ماده تغییر فاز دهنده و پنل با ماده تغییر فاز دهنده به همراه پره با پنل عادی، به ترتیب حدود 4/2 % و 6/4 % بوده است. بنابراین وجود پره، به دلیل افزایش مقدار تبادل حرارت بین پنل و ماده تغییر فاز دهنده، توانسته است نقش خوبی در افزایش بازدهی و کنترل دمای پنل ایفا کند. در انتها و به منظور امکان سنجی اقتصادی و صنعتی طرح پیشنهادی، برآورد اقتصادی از این طرح نیز ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2119454 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!