کارایی فرایند ازن زنی در راکتور مارپیچی با اختلاط بالا جهت حذف COD و رنگ از فاضلاب صنعت الکل سازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

فاضلاب صنعت الکل سازی دارای آلودگی بسیار بالا و تصفیه آن مشکل می باشد. در این تحقیق کارایی فرایند ازن زنی در راکتور مارپیچ و تحت فشار و اختلاط بالا با استفاده از استاتیک میکسر و مقایسه کارایی آن با راکتور متداول ازن زنی به منظور تصفیه فاضلاب صنعت الکل سازی مورد بررسی قرار گرفته است.

مواد و  روش ها

این تحقیق بر روی پساب خروجی از واحد تصفیه بی هوازی فاضلاب واقعی حاصل از کارخانه الکل سازی در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. اکسیژن موردنیاز شیمیایی (COD)، اکسیژن موردنیاز بیوشیمیایی (BOD) و رنگ، آلاینده های مورد بررسی بودند.

یافته ها

نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که راکتور مارپیچی با اختلاط بالا در شرایط کاملا مشابه نسبت به راکتور متداول، کارایی بیشتری در حذف آلاینده ها و کاهش مصرف میزان ازن دارد. به طوری که در زمان ماند 30 دقیقه و pH برابر 3/5 راندمان حذف COD در راکتور مارپیچی با اختلاط بالا، 8/4 برابر راکتور متداول بود. بیشترین راندمان حذف برای شاخص COD در هر دو راکتور مارپیچی با اختلاط بالا و معمول در حداکثر زمان ماند فرایند در pH برابر 11 و برای رنگ در حداکثر زمان ماند فرایند در pH برابر 3/5 حاصل شد. همچنین نتایج نشان دهنده افزایش نسبت BOD/COD در هر دو راکتور در اثر فرایند ازن زنی بود.

نتیجه گیری

کارایی راکتور مارپیچی با اختلاط بالا با استفاده از استاتیک میکسر، نشانگر قابلیت کاربرد این راکتور برای تصفیه فاضلاب صنعت الکل سازی می باشد. همچنین می توان این راکتور را به عنوان پیش تصفیه و یا تصفیه پیشرفته فرایندهای بیولوژیکی جهت تصفیه بسیاری از فاضلاب های صنعتی مورد استفاده قرار داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120239 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!