کنه های بالاخانوادهPhytoseioidea (Acari: Mesostigmata) در گلخانه های شهرستان رشت، شمال ایران، همراه با گزارش جدید یک گونه و کلید شناسایی

پیام:
چکیده:
طی سال های 1398-1397 فون کنه های بالا خانواده Phytoseioidea(Acari: Phytoseioidea) مرتبط با گیاهان گلخانه ای در شهرستان رشت، استان گیلان، جمع آوری و شناسایی شدند. در مجموع 21 گونه، متعلق به سه خانواده Blattisociidae Garman ،(Cheiroseius curtipes, Ch. longipes, Lasioseius extremus, L. scapulatus, L. sugawarai, L. youcefi)؛ Podocinidae Berlese (Podocinum sagax, P. pacificum) وPhytoseiidae Berlese (Amblyseius herbicolus, A. largoensis, A. mcmurtryi, A. rademacheri, A. swirskii, Euseius stipulates, Neoseiulus barkeri, N. umbraticus, Phytoseius plumifer, Transeius caspiansis, Typhlodromus athiasae, T. perbibus, T. tubifer) از گلخانه های شهر رشت جمع آوری شدند. در بین گونه های شناسایی شده، گونه Podocinum sagax Berlese, 1882 از خانواده Podocinidae برای فون ایران به عنوان گزارش جدید تلقی می شود. مشخصات شکل شناسی جنس نر و ماده گونه P. sagaxبر اساس نمونه های جمع آوری شده از ایران، ارایه شده است. همینطور کلیدی برای شناسایی کنه های بالا خانواده Phytoseioideaمرتبط با گیاهان گلخانه ای شهرستان رشت ارایه شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
459 -477
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120559 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.