تاثیر هشت هفته تمرینات با و بدون تراباند بر دامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال مبتلا به استئوآرتریت زانو

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

 به نظر می رسد تمرینات تراباند با درگیر کردن تعداد بیشتری از تار‎های عضلانی در اثر فعال شدن دوک‎های عضلانی و بهره مندی از ویژگی الاستیک یا کشسانی عضلات، سازگاری‎های عملکردی مختلفی در عضلات به وجود می‎آورند؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر "بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات با و بدون تراباند بر دامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت و کیفیت زندگی زنان میانسال غیرفعال مبتلا به استیوآرتریت زانو" بود.

مواد و روش ها

با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس تعداد 30 نفر (سن 43/5±98/42 سال، قد 78/3±66/162 سانتی متر، وزن 49/4±08/58 کیلوگرم، شاخص توده بدنی 89/1±97/21 کیلوگرم بر متر مربع) به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 10 نفره تمرین با تراباند، بدون تراباند و کنترل تقسیم شدند. پیش از انجام پروتکل تمرینی پرسشنامه KOOS تکمیل و اندازه‎گیری دامنه حرکتی و حس عمقی زانو، قدرت عضلانی پاها و کمر اندازه‎گیری شد. در انتهای هفته هشتم، پس آزمون به مانند پیش آزمون تکرار شد. از آزمون تحلیل کوواریانس برای بررسی نتایج استفاده شد. همچنین، از آزمون t وابسته برای مقایسه میانگین‎ها در دو مرحله قبل و بعد از آزمون، در سطح معناداری 05/0≤p استفاده شد.

یافته ها

مقایسه گروه تراباند با گروه کنترل و بدون تراباند نشان داد دامنه حرکتی، حس عمقی، قدرت عضلات بازکننده های زانو و کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P).

نتیجه گیری

نتایج تحقیق حاضر نشان می‎دهد که انجام تمرینات ورزشی با تراباند توسط بیماران مبتلا به استیوآرتریت به طور کامل امکان پذیر و تاثیرگذارتر بوده است. احتمال می‎رود این تمرینات بتواند به عنوان یک روش تمرینی ایمن و موثر در بهبود حس عمقی، دامنه حرکتی، قدرت عضلانی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به استیوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
173 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2120886 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.