بررسی شیوع سوراخ سوپراتروکلئار و سپتوم در استخوان هومروس: گزارش کوتاه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آگاهی از وجود سوراخ سوپراتروکلیار (Supratrochlear foramen, STF) در استخوان هومروس برای درمان شکستگی سوپراکوندیلار و برنامه ریزی پیش از عمل کاربرد دارد. هدف از انجام مطالعه، تمرکز بر شیوع و ویژگی های مورفولوژی و مورفومتری سوراخ سوپراتروکلیار و سپتوم در استخوان هومروس و بیان اهمیت بالینی سوراخ سوپراتروکلیار بود.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی بر روی 57 عدد استخوان هومروس انسان بالغ، در سالن مولاژ بخش تشریح دانشگاه علوم پزشکی اراک از مهر تا اسفند 1393 انجام گرفت.

یافته ها

 سوراخ سوپراتروکلیار تنها در چهار مورد (6/8%) از استخوان های هومروس دیده شد. میانگین طول قطر عرضی سوراخ سوپراتروکلیار در استخوان های سمت راست mm 2/68±2/60 و در استخوان های سمت چپ  mm 0/31±0/57 می باشد.

نتیجه گیری

در مقایسه طرف راست و چپ استخوان ها از نظر شکل سوراخ سوپراتروکلیار و همچنین تعداد آن اختلاف معناداری وجود ندارد. از مجموع 53 استخوان هومروس که فاقد STF بودند، 27 استخوان (47%) دارای سپتوم سوپراتروکلیار بودند.

نوع مقاله:
مقاله کوتاه
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121198 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.