بررسی تقابل عکاسانه با ارزش های فرهنگی طبقه متوسط در آثار دایان آربوس

پیام:
چکیده:
مقاله پیش رو نگاه خود را به سمت یکی از تعیین کننده ترین برهه های تاریخ آمریکا گرفته است؛ دهه انقلابی 60. در میان هنرمندانی که نامشان با این دهه گره خورده شاید این دایان آربوس است که مبهم ترین رابطه را با فضای سیاسی پیرامونش دارد. او هرگز دوربینش را به سمت اعتراضات این سال ها نگرفت و در عوض خود را وقف عکاسی از افرادی ساخت که به واسطه ویژگی های جسمی و روانی به حواشی جامعه رانده شده بودند. همین وضعیت گنگ رابطه میان آثار آربوس و دهه 60 و تلاش برای زدودن ابهام آن اصلی ترین هدف این نوشتار است که در مسیر تحقق آن، یافته های کتابخانه ای درباره آثار آربوس و فضای سیاسی سالیان 60 با روشی توصیفی-تحلیلی و با بهره از رویکردی انتقادی بررسی می شود. درنهایت آنچه حاصل آمد این نکته بود که آثار آربوس که تقریبا همیشه از دایره نگاه های سیاسی خارج مانده اند، یکی از قابل توجه ترین نمود های فراز و فرودهای سیاسی دهه 60 هستند. باوجود هماهنگی آربوس با اعتراضات دهه 60 در این نکته که هر دو در اعتراض به جامعه مسلط به مطرودین از آن روی آوردند، اما بر خلاف انقلابیون دهه 60 که این گرایش را نقطه ای برای ایجاد تحول می یافتند، برای آربوس، بنا بر بررسی عکس هایش در متن پیش رو، حاصل این کار گونه ای تسلیم و حسی حاکی از ناکامی برای تغییر بود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121950 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.