مطالعه تطبیقی تزئینات محراب های مسجد-مدرسه زوزن و مسجد فرومد

پیام:
چکیده:
محراب های مسجد-مدرسه زوزن و مسجد فرومد از یادگارهای معماری عصر سلجوقی و ایلخانی است که به لحاظ ارزش تزیینات گچ بری و نوع نوشتار درخور توجه و قابل تامل می باشند. شناخت شباهت ها و تفاوت های تزیینات و خوانش کتیبه محراب ها از اهداف مقاله حاضر بوده که با این سوال آغاز می شود ساختار بصری کتیبه و آرایه در این دو محراب چیست؟ روش پژوهش توصیفی، تحلیلی و تاریخی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی است. متن کتیبه های محراب زوزن با آیاتی از سوره های مبارکه مایده و مومنون با خط تزیینی کوفی و محراب فرومد به آیاتی از سوره های مبارکه مریم، حج و بقره با خط کوفی تزیینی، ثلث و رقاع مزین گردیده است. یافته ها نشان می دهند ساختار و ترکیب بندی خط نگاره های محراب ها مشخصا شاهد اصل هماهنگی در بستر کتیبه های محراب مسجد زوزن و تنوع در محراب مسجد فرومد می باشد. نگاره های محراب زوزن صرفا تزیینی و در محراب فرومد در راستای هماهنگی با نوشتار است و فضای در اختیار هنرمند کتیبه نویس و طراح، با درایت استفاده گردیده و از منظر تناسبات طلایی مسجد فرومد از فضای بسیار پویاتری برخوردار است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2121960 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.