تعیین برخی ویژگی های مولکولی و زیستی ویروس پسوروز مرکبات آلوده کننده نارنگی انشو دیررس (Citrus unshiu Marc) در شرق استان مازندران

پیام:
چکیده:
طی سال های اخیر علایم پوسته پوسته شدن تنه، نقوش موزاییکی و لکه های حلقوی روی میوه بالغ به خصوص در اطراف گلگاه و لکه های زرد رنگ گسترده و حلقوی روی برگ های مسن درختان نارنگی انشو دیررس  Citrus unshiu (Yu.Tanaka ex Swingle)در استان مازندران مشاهده شده است. خصوصیات زیستی جدایه ها از طریق نموده سازی روی پایه های مختلف مرکبات بررسی شد و نتایج حاکی از حضور تیپ B ویروس پسوروز مرکبات در نمونه ها بود. ردیابی مولکولی CPsV توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز نسخه برداری معکوس (RT-PCR) با یک جفت آغازگر اختصاصی طراحی شده صورت گرفت و قطعه مورد انتظار به طول حدود bp 600 در نمونه های جمع آوری شده از باغ و گلخانه تکثیر شد. بررسی تبارزایی جدایه های منتخب بر مبنی توالی ژنتیکی پروتیین پوششی ویروس، جدایه های جهانی را در دو گروه مجزا و سه زیر گروه در گروه اول قرار داد. جدایه های ایرانی در زیرگروه دوم در کنار جدایه هایی از کشورهای آمریکا و ژاپن قرار گرفتند و کمترین میزان شباهت ژنتیکی را با جدایه هایی از کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا داشتند.
واژه های کلیدی:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
195 -207
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122013 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.