فعالیت ضد میکروبی مواد ضد میکروبی طبیعی علیه باکتری اشریشیا کولای O157: H7

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به نگرانی مصرف کنندگان در مورد اثرات منفی نگه دارنده های شیمیایی در مواد غذایی، اخیرا تحقیقات بسیاری به منظور یافتن ترکیبات ضد میکروبی طبیعی موثر انجام شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد باکتریایی اوژنول در ترکیب با اسید استیک و اسید لاکتیک روی باکتری اشریشیاکلیO157: H7 می باشد.

روش کار

در این مطالعه تجربی، اثر ضد باکتریایی اوژنول، اسید استیک و اسید لاکتیک با استفاده از روش حداقل غلظت مهارکنندگی مشخص شد و از روش غلظت مهاری سهمی و منحنی زمان مرگ نیز برای ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی ترکیبی استفاده شد.  

یافته ها

بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار حداقل غلظت مهارکنندگی به تنهایی برای اوژنول، اسید استیک و اسید لاکتیک به ترتیب 75/0، 5/2 و 5 میکرولیتر بر میلی لیتر بود و نتایج غلظت مهار سهمی آن ها نشان داد که حالت ترکیبی اوژنول با اسید های آلی بدون اثر متقابل (0/4>FIC  > 0/1) می باشند. با توجه به نتایج بررسی منحنی زمان مرگ حالت ترکیبی اوژنول / اسید لاکتیک در عرض 4 ساعت باعث از بین رفتن باکتری شد.

نتیجه گیری

اوژنول، اسید استیک و اسید لاکتیک در ممانعت از رشد باکتری اشریشیا کلی O157: H7  موثر بوده اند و استفاده از اسید های آلی می تواند میزان مورد نیاز اوژنول را کاهش دهد. بنابراین، استفاده ترکیبی ازاوژنول و اسیدهای آلی به عنوان مواد ضدمیکروبی طبیعی میتواند جایگزین نگهدارنده های شیمیایی در مواد غذایی گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -63
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122286 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.