بررسی میزان بیان miR-182-3p در نمونه ی خون بیماران مبتلا به سرطان پستان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان به ویژه زنان آسیایی است. miRNA ها، دسته ای از RNA های غیرکدکننده هستند که نقش مهمی در کنترل بیان ژن در سطح پس از رونویسی ایفا می کنند. miR-182 در سرطان پستان به عنوان القا کننده ی تومور بوده و میزان بیان آن در بافت سرطانی افزایش می یابد. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی تغییرات بیان  miR-182-3p در پلاسمای خون بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارزش تشخیصی آن به عنوان بیومارکر، انجام گرفت.

روش کار

این پژوهش، یک مطالعه ی مورد-شاهدی می باشد. نمونه ی خون از 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 30 فرد غیرمبتلا به سرطان پستان (25 تا 65 سال) به عنوان گروه سالم جمع آوری شد. پس از جداسازی پلاسما، RNA استخراج و cDNA سنتز شد. نمونه های پلاسمای خون افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان پستان با تکنیک Real Time PCR، سنجیده شد. تغییر بیان miR-182-3p بین نمونه های پلاسما با T-test بررسی شد.

یافته ها

سطح بیان miR-182-3p در پلاسمای خون افراد مبتلا به سرطان پستان نسبت به پلاسمای خون افراد سالم، افزایش معنا دار (fold change= 8/606) نشان داد. همچنین ارتباط معناداری بین بیان miR-182-3p با روند بروز بیماری در مراحل اولیه و در stageI,II مشاهده شد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که miR-182-3p در پلاسمای خون افراد مبتلا به سرطان پستان همانند بافت سرطانی افزایش بیان معناداری دارد. بنابراین به احتمال زیاد پتانسیل استفاده به عنوان یک مارکر تشخیصی در تشخیص زودهنگام و بی خطر سرطان پستان را دارد.

کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
124 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122292 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.