ارزیابی توان رسوب زایی سازندهای آبخیز خانقاه سرخ ارومیه با شبیه ساز باران

پیام:
چکیده:

فرسایش یکی از عمده ترین عامل های اتلاف آب و خاک است. دلیل اصلی ناموفقیت در مهارکردن فرسایش ممکن است کم بودن آگاهی از این پدیده و شناخت آن باشد. ارزش خاک فراوان است و جابه جاشدن اجزای تشکیل دهنده ی آن مشکل های بعدی درپی دارد، بنابراین معضل فرسایش باید ریشه یابی و مهار شود. لازم است که حساسیت سازندها به فرسایش مشخص کرده شود تا بتوان به وسیله ی آن فرسایش پذیری سازندهای مختلف را مشخص کرد. در این پژوهش توان رسوب زایی سازندهای حوزه ی خانقاه سرخ ارومیه را با دستگاه شبیه ساز باران مدل BSTF بررسی شد. در هریک از سازندها رسوب خاک در دو شدت بارندگی 40 و 50 میلی متر بر ساعت و در دو شیب 13-0 و 25-13% اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیش ترین و کم ترین میزان رسوب به ترتیب در سازند OML</sup> (آهکی ریفی معادل قم) (107/4گرم) و سازند CM (آمیزه ی تکتونیکی) (4 گرم) ایجاد شده است. سازند OML</sup> به دلیل به همراه داشتن لایه ی آهک رسی که مقاومت متوسط تا ضعیفی در مقابل فرسایش دارد، باعث تولید بیش ترین رسوب شده است، و کم ترین رسوب در سازند CM است که مقاومت بسیار زیادی در مقابل فرسایش دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122443 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.