vH -زیرگروه های فازی مختلط از یک vH -گرو

پیام:
چکیده:

مفهوم مجموعه های فازی مختلط، تعمیمی از مجموعه های فازی معمولی است. دراین مقاله، مفهوم زیر ابرگروه های فازی مختلط و همچنین مفهوم زیر ابرگروه های پادفازی مختلط را معرفی می کنیم. ویژگی های آنها و روابط بین آنها و زیر ابرگروه های سنتی را بررسی و برخی نتایج را در این رابطه ثابت میکنیم

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
177 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122664 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.