فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران

پیام:
چکیده:
در سال های اخیر در بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و درحال توسعه افزایش قابل توجهی در تعداد زنان سرپرست خانوار پدید آمده است، به طوری که در چند دهه اخیر، بیشتر از یک سوم خانوارها بنا به دلایلی مانند طلاق، تجرد قطعی و مهاجرت توسط زنان سرپرستی می شوند. روش مورداستفاده در این پژوهش، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و فراتحلیل است. جامعه آماری این مطالعه 59 مقاله و پایان نامه مرتبط با موضوع زنان سرپرست خانوار است. نتایج مطالعات در چهار بعد وضعیت اقتصادی، آموزش و مهارت، شبکه ها و مناسبات اجتماعی، سلامت و بهداشت روانی نشان می دهد که اولین و مهمترین دغدغه زنان سرپرست خانوار مشکلات اقتصادی و مسیله اشتغال است. از دیگر مشکلات مهم این زنان می توان به انواع مشکلات جسمانی و روانی، بی سوادی و کم سوادی و عدم آموزش، اشتغال در مشاغل حاشیه ای و غیررسمی و بی ثبات و کم درآمد، عدم امنیت در تعاملات اجتماعی، تجربه خشونت در روابط، طرد از سوی شبکه های روابط اجتماعی، عدم جامعه پذیری اقتصادی، عدم خودباوری، عدم مهارت های اجتماعی و شغلی، عدم دسترسی به منابع اشاره نمود و این در حالی است که این زنان از حمایت های قانونی اندکی برخوردار هستند. زنان سرپرست خانوار مجبور به ایفای نقش های چندگانه ای در جامعه هستند که اغلب در تعارض با یکدیگر قرار دارند و این مسیله آنان را با مشکلات جسمانی، روانی، اقتصادی، ارتباطی و... مواجه می سازد. لذا با شناخت مسایل زنان سرپرست خانوار سیاستگذاری در راستای تدوین برنامه های مداخله ای جهت بهبود وضعیت آنان توسط نهادهای حمایتی ضروری به نظر می رسد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
67 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123295 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.