بازنمایی کالایی شدن روابط اجتماعی در فیلم های سینمایی

پیام:
چکیده:
آثار هنری از جمله فیلم های سینمایی، ابزاری جهت بازنمایی و شناسایی گفتمان های موجود در هر جامعه ای بشمار می آید. فیلم های سینمایی با ژانر های مختلف از جمله اجتماعی، درام، دفاع مقدس یا جنگ دارای مفاهیم جدی و برآمده از متن جامعه و بازگوکننده کیفیات روابط اجتماعی و زندگی روزمره مردمان اند. این مطالعه به دنبال مطالعه بازنمایی کالایی شدن یا صبغه بازاری پیدا کردن روابط اجتماعی در فیلم های سینمایی در بازه زمانی دهه 80 و 90 است. چهارچوب مفهومی با الهام از آرای مارکس، لوکاچ و پولانی که از دیرباز به موضوع سلطه منطق کالایی و مناسبات بازار بر سپهر اجتماعی جهان مدرن پرداخته اند، صورت بندی شده است. از میان فیلم های سینمایی 5 فیلم به صورت هدفمند انتخاب و موردبررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که در تمامی فیلم های موردبررسی و ژانر های مختلف غلبه منطق کالایی و ارزش های نظام بازار در روابط فردی، اجتماعی، عاطفی و... کاملا مشهود است و سپهر اجتماعی و اخلاقی در تصرف و سیطره منطق اقتصادی و مقاصد نفع طلبانه است. اما بیشترین میزان در ژانر های اجتماعی و دفاع مقدس با تاکید بر تفاوت در مصادیق در این دو ژانر بوده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
171 -199
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123299 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.