بررسی تاثیر دمای دیواره بر فاصله خاموشی شعله طی دوره گرم شدن یک موتور احتراق داخلی اشتعال جرقه ای

پیام:
چکیده:

دوره اولیه گرم شدن موتور، یکی از مهم ترین منابع انتشار آلاینده ها به خصوص هیدروکربن های نسوخته (UHC) است. به دلیل سردبودن دیواره محفظه احتراق در زمان گرم شدن موتور، شعله در نزدیکی دیواره سیلندر و سطح روی پیستون به سرعت خاموش می شود و مخلوط هوا و سوخت موجود در کناره های محفظه احتراق فرصت اشتعال نمی یابند و به صورت نسوخته از محفظه احتراق خارج می شوند که باعث افزایش آلایندگی در موتورهای احتراق داخلی در دوره گرم شدن موتور می شود. در تحقیق انجام شده با بهره گیری از نرم افزار متلب R2018b و استفاده از روش های حل عددی، بر پایه اطلاعات موتور XU7 کدی نوشته شده است تا اثر دمای دیواره بر روی خاموشی شعله را به دست آورد. نتایج نشان داد که با افزایش دمای دیواره سیلندر فاصله خاموشی شعله طی دوره گرم شدن موتور، به ازای دو حالت پکلت ثابت و متغیر با فشار، به ترتیب 46 و 22%، نسبت به لحظه ابتدایی عملکرد موتور کاهش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که فاصله خاموشی برحسب زمان حاکی از رفتار لگاریتمی نزولی بود که این موضوع به نوعی معکوس رفتار دمایی دیواره های محفظه احتراق طی دوره گرم شدن موتور است که یک رفتار لگاریتمی صعودی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1647 -1660
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123670 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.