مسایل کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارو

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه به دلیل تنوع محصولات و برندهای داروهای گیاهی اعم از تولید داخلی و وارداتی، رقابت بر سر گسترش بازار و فروش بیشتر محصولات در میان شرکت های تولیدکننده ی داروهای گیاهی به رقابت علمی و تاکتیکی مبدل شده است. شرکت های تولیدکننده ی داروهای گیاهی می توانند با شناسایی مشکلات شرکت های پخش دارو آن ها را بهتر ارزیابی کنند و با یافتن پاسخ های بهینه برای مشکلات آنان می توانند مزیت رقابتی خود را در بازار حفظ کنند. ازاین رو هدف این پژوهش، شناسایی مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارویی می باشد.

روش بررسی

در پژوهش حاضر، با مصاحبه های اکتشافی، مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارویی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل شد. جامعه ی پژوهش را مدیران شرکت های پخش دارویی استان تهران تشکیل می دهند که از این میان 16 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد که مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی در عناصر آمیخته ی بازاریابی خدمات، در هفت عنصر محصول، قیمت، توزیع، ترفیع و تبلیغ، فرایندها، شواهد فیزیکی و افراد جای گرفتند.

نتیجه گیری

 دولت و قوانین نیز علاوه بر عناصر آمیخته ی بازاریابی خدمات می تواند به عنوان عامل مداخله گر بر مشکلات کانال بازاریابی این داروها از منظر شرکت های پخش دارو اثر بگذارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
450 -462
لینک کوتاه:
magiran.com/p2124798 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.