مطالعه ی علم سنجی برون دادهای علمی بین المللی SMA

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

مطالعه برون داد های علمی با استفاده از شاخص های علم سنجی، ابزاری موثر جهت درک تحقیقات علمی است. هدف پژوهش حاضر دیداری سازی برون دادهای پژوهشی بین المللی قلمرو موضوعی SMA است.

روش بررسی

پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی و با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام شده است. جامعه ی پژوهش حاضر، تعداد 4217 مدرک در پایگاه WOS، در قلمرو موضوعی SMA در بازه زمانی 1946 تا پایان 2018 است. جهت مشخص کردن کلیدواژه های اصلی از سرعنوان های موضوعی پزشکی (مش) و برای یکدست سازی واژگان از نرم افزارRavar Matrix و جهت دیداری سازی نیز از نرم افزار VOSviewer، HistCite و Excel استفاده شده است.

یافته ها

 تعداد 91 کشور در تولید برون دادهای علمی قلمرو مذکور مشارکت داشته اند که در بین کشورهای تاثیرگذار، کشور آمریکا بیشترین همکاری علمی را با دیگر کشورها دارد. تعداد 946 مجله ی مهم شناسایی شد که مجله ی Human Molecular Genetics SMA دارای بالاترین مدرک و استناد است. مقالات قلمرو موضوعی SMA مجموعا دارای 6097 کلیدواژه است که کلیدواژه ی Spinal Muscular Atrophy (SMA) دارای بیشترین فراوانی و موضوع هسته در 9 کشور تاثیرگذار در این قلمرو است. تعداد کل مقالات قلمرو مذکور، 8505 مورد است. کشور ایران با میزان 0/58 درصد از کل تولیدات علمی در جایگاه بیست و نهم قراردارد.

نتیجه گیری

 سیر صعودی روند پژوهش های علمی قلمرو SMA، نشانگر اهمیت روزافزون این قلمرو در جهان است. با توجه به رشد بین المللی پژوهش در قلمرو مذکور و اهمیت مشارکت پژوهش های بین المللی، پژوهشگران کشورمان باید به همکاری علمی توجه بیشتری نشان دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
501 -515
لینک کوتاه:
magiran.com/p2124802 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.