بررسی تاثیر مولفه های هوش هیجانی بر خطاهای رانندگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

حوادث رانندگی ، چالشی جهانی به ویژه  در کشورهای در حال توسعه است که از سوی سازمان جهانی بهداشت از دلایل اصلی به خطر انداختن سلامت انسان ها معرفی شده است .مهم ترین دلیل تصادفات رانندگی، رفتار و ویژگی های روانشناسی راننده خودرو است. رفتار رانندگی پرخطر یک شاخص مهم در تصادفات رانندگی است.هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خطاهای رانندگی است .

روش ها

در پژوهش حاضر 69 نفر جوان دانشجو که در محدوده سنی 20 تا 35 سال قرارداشته و دارای گواهینامه رانندگی ،با سابقه رانندگی حداقل یک سال بودند با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی 90 سوالی بار-ان و پرسشنامه معتبر رفتار رانندگی منچستر مورد ارزیابی قرار گرفتند .جهت آنالیز داده ها نیز از نسخه 22 نرم افزار SPSS  استفاده شد .

یافته ها

آزمودنی ها شامل 40 مرد و 29 نفر زن که اکثریت آن ها در محدوه سنی 20 تا 25 سال بودند .میانگین نمره هوش هیجانی آن ها 62/329 و بیشترین نمره خطاهای افراد مربوط به لغزش ها با نمره 0.4/21 بود . همچنین میانگین نمره رفتار رانندگی آن ها 50.97 بود .بین زیر مولفه های حل مساله،استقلال و خودشکوفایی با خطاهای رانندگی ارتباط معنی دار وجود داشت

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که هوش هیجانی و مولفه های آن بر خطاهای رانندگی تاثیر گذار است .

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
570 -576
لینک کوتاه:
magiran.com/p2125206 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.