پیش بینی برخط دما در فازهای مختلف دمایی برای سیستم های چند هسته ای

پیام:
چکیده:

افزایش تعداد هسته‌ها برای افزودن توان محاسباتی پردازنده‌ها، منجر به افزایش دما در سیستم‌های چندهسته‌ای می‌گردد. لذا مدیریت دما در این پردازنده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. مدیریت دما با رویکرد فعال، از یک مدل دمایی، برای پیش‌بینی دما پیش از رسیدن به دمای حدآستانه استفاده می‌کند. در این مقاله ویژگی‌های لازم برای پیش‌بینی دما با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری سیستم خوانده شده و از آن‌ها ویژگی‌های سابقه‌ای و کنترلی با استفاده از پردازش‌های پیشنهادی ایجاد شده‌اند. یک مدل دمایی برخط مبتنی بر چند فاز دمایی و برای هر فاز یک شبکه عصبی برای پیش‌بینی دما پیشنهاد شده است. فازهای مختلف دمایی با توجه به پارامترهای موثر بر دمای پردازنده با استفاده از شبکه نظریه تشدید انطباقی شناسایی شده‌اند. برای هر یک از شبکه‌های عصبی، حداقل تعداد ویژگی‌های مناسب برای پیش‌بینی در فاز دمایی مربوطه، بر پایه اطلاعات متقابل بین ویژگی‌ها انتخاب شده است. مدل دمایی پیشنهادی قادر است در زمان اجرا، در صورت برخورد با فاز دمایی جدید، آن را به مجموعه فازها اضافه کرده و شبکه عصبی مناسب برای آن را ایجاد کند. نتایج نشان می‌دهد در مدل دمایی پیشنهادی میانگین قدرمطلق خطا برای فاصله‌های زمانی مختلف کمتر از 1 درجه سانتی‌گراد است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1813 -1825
لینک کوتاه:
magiran.com/p2125401 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.