شواهد نقد شده در زمینه مدیریت اولیه بیماران دچار مولتیپل تروما با خونریزی شدید در بخش اورژانس؛ یک مطالعه مروری نظام مند

پیام:
چکیده:
مقدمه

 خونریزی شدید ناشی از تروما در صورت عدم تشخیص و عدم درمان صحیح و به هنگام پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت. در مطالعه حاضر در مورد شواهد نقد شده در زمینه توصیه های درمانی اولیه در بیماران ترومایی دچار خونریزی شدید در اورژانس در قالب یک مطالعه مروری نظام مند پرداخته شد. 

روش کار

این مطالعهاز نوع مروری نظام مند در مورد شواهد نقد شده در زمینه توصیه های درمانی اولیه در بیماران مولتیپل ترومایی دچار خونریزی شدید در اورژانس بود. پس از نوشتن PICO برای سوال های بالینی مطالعه، جستجو برای یافتن مقاله های اصیل در پایگاه های Tripdatabase،PubMed, Cochrane  ،Google Scholar  محدود به زبان انگلیسی و در محدوده زمانی2000  تا 2018 و با استفاده از کلمات کلیدی Multiple Trauma، Hemorrhage، Emergency ، Therapy، صورت گرفت. در این مطالعه برای بررسی کیفی مقالات از فلوچارت پریزما استفاده گردید. شواهد به دست آمده بر اساس سطح بندی آکسفورد طبقه بندی شدند. 

نتایج

 از میان 502 مقاله حاصل از جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ، 44 مقاله با توجه به معیارهای پژوهش، جهت ارزیابی نهایی انتخاب شدند. نتایج مطالعات مورد بررسی ، اثرات مطلوب به کارگیری  احیای محدود مایعات  با رویکرد هیپوتانسیون، استفاده از تورنیکت، انتقال خون زودهنگام، تجویز ترانس آمین و فاکتورهای انعقادی (فیبرینوژن و فاکتور 7) در  بیماران ترومایی دچار خونریزی شدید در اورژانس با شرایط خاص را نشان داد.

نتیجه گیری

 بر اساس این مطالعه مروری نظام مند، به کارگیری  احیای محدود مایعات  با رویکرد هیپوتانسیون، تورنیکت، ترانس آمین، انتقال خون زودهنگام، ترانس آمین و فاکتورهای انعقادی (فیبرینوژن و فاکتور 7) در بیماران مولتیپل ترومایی با شرایط خاص دچار خونریزی توصیه می شوند.

نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحه:
21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2125850 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.