توسعه مفهوم تهدید بر پایه تحمل پذیری و طراحی یک سیستم تصمیم یار برای ارزیابی میزان تهدید بر اساس گزاره های منطقی و شواهد گسسته مقدار در صحنه نبرد دریایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تهدید یکی از کلیدی ترین معیار های تصمیم گیری در صحنه عملیات فرماندهی و کنترل دریایی است. پویایی بالا و محدودیت های زمانی که در طبیعت عملیات دریایی وجود دارد، فرآیند ارزیابی تهدید را برای اپراتوری که به واسطه انجام همزمان سایر اقدامات کنترلی استرس و بار ادراکی زیادی را تجربه می کند دشوار و پیچیده می نماید. از این رو فرآیند ارزیابی تهدید نیازمند به یک سیستم تصمیم یار است تا اپراتور را در دستیابی به نتایجی دقیق تر و با قابلیت اطمینان بیشتر یاری کند. فرآیند ارزیابی تهدید با تفکیک آن به ارکان پایه ای تر اعم از توانمندی، قصد و فرصت و سپس تولید شاخص هایی برای ارزیابی این مفاهیم تحقق می پذیرد اما در این پژوهش توسعه مفهومی ویژه ای برای تهدید پیشنهاد شده است. رکنی به نام تحمل پذیری به مجموعه ارکان تهدید اضافه شده و شاخص هایی برای ارزیابی آن ارایه شده است. همچنین برای امتیاز دهی به پارامتر های اختصاصی هریک از ارکان تهدید یک رویکرد منطقی بدیع مبتنی بر شواهد گسسته-مقدار معرفی شده است. سپس یک سیستم تصمیم یار تمامی این شواهد را آنالیز می کند و براساس برآیند امتیازات پارامتر ها یک تابع امتیاز برای هریک از ارکان تهدید اختصاص خواهد داد. در نهایت یک آرایه چندبعدی که متشکل از بازه هایی از پیش تعیین شده برای ارکان تهدید است برای تعیین مقدار تهدید مورد استفاده قرار می گیرد. سپس مدل پیشنهادی برای ارزیابی تهدید در یک سناریوی دریایی مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج این آزمایشات حاکی از توانمندی این رویکرد در ارزیابی دقیق تر میزان تهدید است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126096 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!